Ecompliant BV

 

Hallo, welkom op de website van Bob van den Brink: Ecoloog, Faunaspecialist, Natuurgids en Reisleider 

Ecompliant: "het besef dat de mens niet boven de natuur staat, maar juist onderdeel daarvan is"

 

Elke actie of ingreep heeft gevolgen voor ecosystemen, dieren, planten én ook voor de mens zelf. 

veldonderzoek en monitoring
Herstel band mens en natuur
Professioneel faunabeheer
De mens staat niet buiten de natuur, maar is deelgenoot 
Mijn passie is om het contact tussen mens en natuur te herstellen
 

 

One Health

One Health is een benadering waarbij het welzijn van mensen, dieren en ecosystemen duurzaam met elkaar in evenwicht zijn.
One Health houdt in dat de gezondheid van mensen, huisdieren, wilde dieren, planten en de bredere omgeving (inclusief ecosystemen) nauw met elkaar verbonden en onderling afhankelijk zijn